Списък на файловете в пакета libxau6 в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/libXau.so.6
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
/usr/share/doc/libxau6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxau6/changelog.gz
/usr/share/doc/libxau6/copyright