Списък на файловете в пакета libterm-readkey-perl в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/perl5/5.28/Term/ReadKey.pm
/usr/lib/alpha-linux-gnu/perl5/5.28/auto/Term/ReadKey/ReadKey.so
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/copyright
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/examples/test.pl.gz
/usr/share/man/man3/Term::ReadKey.3pm.gz