Списък на файловете в пакета libjpeg62-turbo в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/libjpeg.so.62
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libjpeg.so.62.2.0
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/changelog.gz
/usr/share/doc/libjpeg62-turbo/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libjpeg62-turbo