Списък на файловете в пакета libghc-utf8-string-prof в sid, архитектура alpha

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/Codec/Binary/UTF8/Generic.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/Codec/Binary/UTF8/String.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/Data/ByteString/Lazy/UTF8.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/Data/ByteString/UTF8.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/Data/String/UTF8.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/utf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8/libHSutf8-string-1.0.1.1-LRSjvSC6FZkKPp48Qszoj8_p.a
/usr/share/doc/libghc-utf8-string-prof/buildinfo_alpha.gz
/usr/share/doc/libghc-utf8-string-prof/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/libghc-utf8-string-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-utf8-string-prof/copyright