Списък на файловете в пакета libghc-th-abstraction-prof в sid, архитектура alpha

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/th-abstraction-0.2.8.0-Ct896m4STpK8GA15Cl5y88/Language/Haskell/TH/Datatype.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/th-abstraction-0.2.8.0-Ct896m4STpK8GA15Cl5y88/Language/Haskell/TH/Datatype/Internal.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-8.4.4/th-abstraction-0.2.8.0-Ct896m4STpK8GA15Cl5y88/libHSth-abstraction-0.2.8.0-Ct896m4STpK8GA15Cl5y88_p.a
/usr/share/doc/libghc-th-abstraction-prof/buildinfo_alpha.gz
/usr/share/doc/libghc-th-abstraction-prof/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/libghc-th-abstraction-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-th-abstraction-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-th-abstraction-prof/copyright