Списък на файловете в пакета libghc-happstack-hsp-prof в sid, архитектура alpha

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-7.8.4/happstack-hsp-7.3.5/HSP/Google/Analytics.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-7.8.4/happstack-hsp-7.3.5/HSP/ServerPartT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-7.8.4/happstack-hsp-7.3.5/Happstack/Server/HSP/HTML.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-7.8.4/happstack-hsp-7.3.5/Happstack/Server/XMLGenT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/alpha-linux-ghc-7.8.4/happstack-hsp-7.3.5/libHShappstack-hsp-7.3.5_p.a
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/buildinfo_alpha.gz
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/copyright