Списък на файловете в пакета libgail-3-0 в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/libgailutil-3.so.0
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libgailutil-3.so.0.0.0
/usr/share/doc/libgail-3-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgail-3-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgail-3-0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libgail-3-0