Списък на файловете в пакета libbz2-1.0 в sid, архитектура alpha

/lib/alpha-linux-gnu/libbz2.so.1
/lib/alpha-linux-gnu/libbz2.so.1.0
/lib/alpha-linux-gnu/libbz2.so.1.0.4
/usr/share/doc/libbz2-1.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbz2-1.0/changelog.gz
/usr/share/doc/libbz2-1.0/copyright