Списък на файловете в пакета libboost-program-options1.62.0 в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/libboost_program_options.so.1.62.0
/usr/share/doc/libboost-program-options1.62.0/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/libboost-program-options1.62.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-program-options1.62.0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libboost-program-options1.62.0