Списък на файловете в пакета libaudio2 в sid, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/libaudio.so.2
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libaudio.so.2.4
/usr/share/doc/libaudio2/FAQ
/usr/share/doc/libaudio2/README.gz
/usr/share/doc/libaudio2/TODO
/usr/share/doc/libaudio2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaudio2/changelog.gz
/usr/share/doc/libaudio2/copyright
/usr/share/libaudio2/AuErrorDB