Списък на файловете в пакета kspaceduel в sid, архитектура alpha

/usr/games/kspaceduel
/usr/share/applications/org.kde.kspaceduel.desktop
/usr/share/config.kcfg/kspaceduel.kcfg
/usr/share/doc/HTML/de/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/de/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/de/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/en/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/en/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/en/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/es/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/es/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/et/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/et/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/fr/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/fr/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/fr/kspaceduel/kspaceduel1.png
/usr/share/doc/HTML/fr/kspaceduel/kspaceduel2.png
/usr/share/doc/HTML/fr/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/it/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/it/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/nl/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/nl/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/pt/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/pt_BR/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/ru/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/ru/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/sv/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/sv/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/HTML/uk/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/HTML/uk/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/HTML/uk/kspaceduel/kspaceduel3.png
/usr/share/doc/kspaceduel/AUTHORS
/usr/share/doc/kspaceduel/README
/usr/share/doc/kspaceduel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kspaceduel/changelog.gz
/usr/share/doc/kspaceduel/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kspaceduel.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kspaceduel.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kspaceduel.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kspaceduel.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kspaceduel.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kspaceduel.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/16x16/actions/spnewgame.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/16x16/actions/spnewround.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/16x16/actions/sppausegame.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/22x22/actions/spnewgame.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/22x22/actions/spnewround.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/22x22/actions/sppausegame.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/32x32/actions/spnewgame.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/32x32/actions/spnewround.png
/usr/share/kspaceduel/icons/hicolor/32x32/actions/sppausegame.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/backgr.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/default_theme.svgz
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/energy.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/mine.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship10.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship11.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship12.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship13.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship20.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship21.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship22.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/ship23.png
/usr/share/kspaceduel/sprites/playerinfo/win.png
/usr/share/kxmlgui5/kspaceduel/kspaceduelui.rc
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/man/man6/kspaceduel.6.gz
/usr/share/metainfo/org.kde.kspaceduel.appdata.xml