Списък на файловете в пакета ismrmrd-tools в sid, архитектура alpha

/usr/bin/ismrmrd_generate_cartesian_shepp_logan
/usr/bin/ismrmrd_info
/usr/bin/ismrmrd_read_timing_test
/usr/bin/ismrmrd_recon_cartesian_2d
/usr/bin/ismrmrd_test_xml
/usr/share/doc/ismrmrd-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ismrmrd-tools/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ismrmrd-tools