Списък на файловете в пакета inetutils-inetd в sid, архитектура alpha

/etc/default/inetutils-inetd
/etc/init.d/inetutils-inetd
/usr/sbin/inetutils-inetd
/usr/share/doc/inetutils-inetd/AUTHORS
/usr/share/doc/inetutils-inetd/NEWS.gz
/usr/share/doc/inetutils-inetd/THANKS
/usr/share/doc/inetutils-inetd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/inetutils-inetd/changelog.gz
/usr/share/doc/inetutils-inetd/copyright
/usr/share/man/man8/inetutils-inetd.8.gz