Списък на файловете в пакета hpack в sid, архитектура alpha

/usr/bin/hpack
/usr/share/doc/hpack/buildinfo_alpha.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hpack/copyright
/usr/share/lintian/overrides/hpack