Списък на файловете в пакета giira в sid, архитектура alpha

/usr/bin/giira
/usr/share/doc/giira/README.Debian
/usr/share/doc/giira/README.test
/usr/share/doc/giira/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/giira/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/giira/copyright
/usr/share/giira/scripts/bwa_aln.py
/usr/share/giira/scripts/bwa_index.py
/usr/share/giira/scripts/bwa_samse.py
/usr/share/giira/scripts/bwa_sw.py
/usr/share/giira/scripts/callCat.py
/usr/share/giira/scripts/callCat_RnaFile.py
/usr/share/giira/scripts/filterGenes.py
/usr/share/giira/scripts/getMeanCov.py
/usr/share/giira/scripts/lpCall.py
/usr/share/giira/scripts/sortReaSam.py
/usr/share/java/giira-0.0.20140210.jar
/usr/share/java/giira.jar
/usr/share/man/man1/giira.1.gz