Списък на файловете в пакета flextra в sid, архитектура alpha

/usr/bin/flextra.ecmwf
/usr/bin/flextra.gfs
/usr/share/doc/flextra/TODO.Debian
/usr/share/doc/flextra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flextra/copyright
/usr/share/doc/flextra/examples/options/COMMAND.alternative.gz
/usr/share/doc/flextra/examples/options/COMMAND.gz
/usr/share/doc/flextra/examples/options/COMMAND.reference.gz
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTCET
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTCET.alternative
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTCET.reference
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTFLIGHT
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTFLIGHT.reference
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTPOINTS.alternative
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTPOINTS.gz
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTPOINTS.reference
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTPOINTS_backward.gz
/usr/share/doc/flextra/examples/options/STARTPOINTS_forward.gz