Списък на файловете в пакета ccextractor в sid, архитектура alpha

/usr/bin/ccextractor
/usr/share/doc/ccextractor/708_STATUS.TXT
/usr/share/doc/ccextractor/BINARY_FILE_FORMAT.TXT
/usr/share/doc/ccextractor/FRONTEND_COMMUNICATIONS.TXT
/usr/share/doc/ccextractor/MAILINGLIST.TXT
/usr/share/doc/ccextractor/README.TXT
/usr/share/doc/ccextractor/TODO.Debian
/usr/share/doc/ccextractor/ccextractor.cnf.sample.gz
/usr/share/doc/ccextractor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ccextractor/changelog.gz
/usr/share/doc/ccextractor/copyright
/usr/share/man/man1/ccextractor.1.gz