Списък на файловете в пакета calligrasheets в sid, архитектура alpha

/etc/xdg/calligrasheetsrc
/usr/bin/calligrasheets
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libcalligrasheetscommon.so.16
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libcalligrasheetscommon.so.16.0.0
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libcalligrasheetsodf.so.16
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libcalligrasheetsodf.so.16.0.0
/usr/lib/alpha-linux-gnu/libkdeinit5_calligrasheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/deferred/calligra_shape_spreadsheet-deferred.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_applixspread2kspread.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_csv2sheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_dbase2kspread.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_gnumeric2sheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_html2ods.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_kspread2tex.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_opencalc2sheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_qpro2sheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2csv.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2gnumeric.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2html.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2opencalc.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_xls2ods.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_xlsx2ods.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/parts/calligrasheetspart.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/shapes/calligra_shape_spreadsheet.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/extensions/krossmodulesheets.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/extensions/sheetssolver.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadbitopsmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadconversionmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreaddatabasemodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreaddatetimemodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadengineeringmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadfinancialmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadinformationmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadlogicmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadmathmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadreferencemodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadstatisticalmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadtextmodule.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadtrigonometrymodule.so
/usr/share/applications/org.kde.calligrasheets.desktop
/usr/share/doc/calligrasheets/changelog.Debian.alpha.gz
/usr/share/doc/calligrasheets/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/calligrasheets/copyright
/usr/share/kservices5/ServiceMenus/calligra/sheets_print.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_excel_thumbnail.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_ods_thumbnail.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_xlsx_thumbnail.desktop
/usr/share/lintian/overrides/calligrasheets
/usr/share/man/man1/calligrasheets.1.gz
/usr/share/metainfo/org.kde.calligrasheets.appdata.xml