Списък на файловете в пакета audacity-dbgsym в sid, архитектура alpha

/usr/lib/debug/.build-id/16/8382b8c60bc78937e0a44d9814a88026175468.debug
/usr/share/doc/audacity-dbgsym