Списък на файловете в пакета asciidoctor в sid, архитектура alpha

/usr/bin/asciidoctor
/usr/bin/asciidoctor
/usr/share/doc/asciidoctor/README-de.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-fr.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-fr.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-jp.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-jp.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-zh_CN.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README-zh_CN.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README.html
/usr/share/doc/asciidoctor/README.html
/usr/share/doc/asciidoctor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asciidoctor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asciidoctor/changelog.gz
/usr/share/doc/asciidoctor/changelog.gz
/usr/share/doc/asciidoctor/copyright
/usr/share/doc/asciidoctor/copyright
/usr/share/man/man1/asciidoctor.1.gz
/usr/share/man/man1/asciidoctor.1.gz