Списък на файловете в пакета swift-bench в sid, архитектура all

/etc/swift/swift-bench.conf
/usr/bin/swift-bench
/usr/bin/swift-bench-client
/usr/lib/python3/dist-packages/swift_bench-1.2.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/swift_bench-1.2.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/swift_bench-1.2.0.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/swift_bench-1.2.0.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/swiftbench/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/swiftbench/bench.py
/usr/lib/python3/dist-packages/swiftbench/utils.py
/usr/share/doc/swift-bench/AUTHORS
/usr/share/doc/swift-bench/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/swift-bench/changelog.gz
/usr/share/doc/swift-bench/copyright