Списък на файловете в пакета susv3 в sid, архитектура all

/usr/share/doc-base/susv3
/usr/share/doc/susv3/changelog.gz
/usr/share/doc/susv3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/susv3