Списък на файловете в пакета slurm-llnl в sid, архитектура all

/usr/share/doc/slurm-llnl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/slurm-llnl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/slurm-llnl/copyright