Списък на файловете в пакета ruby-minitest в sid, архитектура all

/usr/share/doc/ruby-minitest/README.Debian
/usr/share/doc/ruby-minitest/README.rdoc.gz
/usr/share/doc/ruby-minitest/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-minitest/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-minitest/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/hoe/minitest.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/assertions.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/autorun.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/benchmark.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/expectations.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/hell.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/mock.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/parallel.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/pride.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/pride_plugin.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/spec.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/test.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/gems/minitest-5.15.0/lib/minitest/unit.rb
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/minitest-5.15.0.gemspec