Списък на файловете в пакета redis в sid, архитектура all

/usr/share/doc/redis/00-RELEASENOTES.gz
/usr/share/doc/redis/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/redis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/redis/changelog.gz
/usr/share/doc/redis/copyright