Списък на файловете в пакета r-cran-xopen в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/xopen/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/xopen/INDEX
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/xopen/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/xopen/R/xopen
/usr/lib/R/site-library/xopen/R/xopen.rdb
/usr/lib/R/site-library/xopen/R/xopen.rdx
/usr/lib/R/site-library/xopen/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/xopen/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/xopen/help/xopen.rdb
/usr/lib/R/site-library/xopen/help/xopen.rdx
/usr/lib/R/site-library/xopen/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/xopen/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/xopen/xdg-open
/usr/share/doc/r-cran-xopen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-xopen/copyright
/usr/share/doc/r-cran-xopen/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-xopen/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-xopen/tests/testthat/helper.R
/usr/share/doc/r-cran-xopen/tests/testthat/test.R
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-xopen