Списък на файловете в пакета r-cran-r6 в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/R6/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/R6/INDEX
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/R6/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/R6/R/R6
/usr/lib/R/site-library/R6/R/R6.rdb
/usr/lib/R/site-library/R6/R/R6.rdx
/usr/lib/R/site-library/R6/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/R6/help/R6.rdb
/usr/lib/R/site-library/R6/help/R6.rdx
/usr/lib/R/site-library/R6/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/R6/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/R6/html/R.css
/usr/share/doc/r-cran-r6/README.md
/usr/share/doc/r-cran-r6/README.test
/usr/share/doc/r-cran-r6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/copyright
/usr/share/doc/r-cran-r6/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/manual/README
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/manual/encapsulation.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/manual/test-inheritance.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/helper.R
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-clone.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-finalizer.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-nonportable-inheritance.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-nonportable.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-portable-inheritance.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-portable.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-s3-methods.R
/usr/share/doc/r-cran-r6/tests/testthat/test-set.R
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-r6