Списък на файловете в пакета r-cran-knitr в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/knitr/CITATION
/usr/lib/R/site-library/knitr/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/knitr/INDEX
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/knitr/NEWS.Rd
/usr/lib/R/site-library/knitr/R/knitr
/usr/lib/R/site-library/knitr/R/knitr.rdb
/usr/lib/R/site-library/knitr/R/knitr.rdx
/usr/lib/R/site-library/knitr/bin/knit
/usr/lib/R/site-library/knitr/demo/gwidgets.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/demo/notebook.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/datatables.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/datatables.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/docco-classic.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/docco-classic.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/docco-linear.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/docco-linear.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knit_expand.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knit_expand.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knit_print.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knit_print.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-html.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-html.Rhtml
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-intro.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-intro.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-markdown.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-markdown.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-refcard.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/doc/knitr-refcard.pdf
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/README.md
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/Sweavel.sty
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-child-a.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-child-b.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-child.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-main.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-main.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/knitr-parent.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/child/sub/knitr-child-c.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/download_count.csv
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knit-all.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-beamer.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-beamer.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-graphics.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-graphics.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-input-child.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-input.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-latex.Rtex
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-listings.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-listings.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-manual.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-manual.bib
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-manual.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-minimal.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-minimal.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-minimal.Rrst
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-minimal.brew
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-minimal.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-packages.bib
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-spin.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-spin.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-subfloats.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-subfloats.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-themes.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-themes.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-twocolumn.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/knitr-twocolumn.lyx
/usr/lib/R/site-library/knitr/examples/upload-github.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/knitr/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/help/knitr.rdb
/usr/lib/R/site-library/knitr/help/knitr.rdx
/usr/lib/R/site-library/knitr/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/knitr/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/R.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/Sweavel.sty
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/datatables.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/docco-classic.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/docco-classic.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/docco-template.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/gWidgetsWWW2-knitr.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/knitr-template.Rhtml
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/knitr-template.Rmd
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/knitr-template.Rnw
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/knitr.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/knitr.sty
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/stitch-test.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/tikz2pdf.tex
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/toggleR.js
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/tweak_bib.csv
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/vignette.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/misc/vignette.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/opencpu/apps/index.html
/usr/lib/R/site-library/knitr/shiny/server.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/shiny/ui.R
/usr/lib/R/site-library/knitr/shiny/www/ace-shiny.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/shiny/www/ace-shiny.js
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/acid.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/aiseered.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/andes.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/anotherdark.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/autumn.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/baycomb.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/bclear.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/biogoo.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/bipolar.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/blacknblue.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/bluegreen.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/breeze.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/bright.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/camo.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/candy.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/clarity.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/dante.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/darkblue.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/darkbone.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/darkness.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/darkslategray.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/darkspectrum.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/default.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/denim.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/dusk.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/earendel.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/easter.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-anjuta.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-eclipse.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-emacs.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-flashdevelop.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-gedit.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-jedit.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-kwrite.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-matlab.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-msvs2008.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-nedit.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-vim-dark.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-vim.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/edit-xcode.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/ekvoli.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/fine_blue.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/freya.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/fruit.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/golden.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/greenlcd.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/greyscale0.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/greyscale1.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/greyscale2.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/kellys.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/leo.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/lucretia.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/manxome.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/maroloccio.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/matrix.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/moe.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/molokai.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/moria.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/navajo-night.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/navy.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/neon.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/night.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/nightshimmer.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/nuvola.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/olive.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/orion.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/oxygenated.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/pablo.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/peaksea.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/print.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/rand01.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/rdark.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/relaxedgreen.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/rootwater.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/seashell.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/solarized-dark.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/solarized-light.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/tabula.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/tcsoft.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/vampire.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/whitengrey.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/xoria256.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/zellner.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/zenburn.css
/usr/lib/R/site-library/knitr/themes/zmrok.css
/usr/share/doc/r-cran-knitr/CITATION
/usr/share/doc/r-cran-knitr/README.test
/usr/share/doc/r-cran-knitr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-knitr/copyright
/usr/share/doc/r-cran-knitr/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/run-all.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/acid.style
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/knit-envir.Rmd
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/knit-tikzDevice.Rnw
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-cache.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-citation.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-closure.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-envir.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-hooks.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-output.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-params.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-parser.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-patterns.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-plot.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-spin.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-sql.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-table.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-tangle.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-templates.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-themes.R
/usr/share/doc/r-cran-knitr/tests/testit/test-utils.R.gz