Списък на файловете в пакета r-cran-ggeffects в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/ggeffects/CITATION
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/INDEX
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/R/ggeffects
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/R/ggeffects.rdb
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/R/ggeffects.rdx
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/data/efc.RData
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/data/efc_test.RData
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/ggeffects.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/ggeffects.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/ggeffects.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_effectsatvalues.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_effectsatvalues.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_effectsatvalues.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotcustomize.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotcustomize.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotcustomize.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotmethod.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotmethod.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_plotmethod.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_randomeffects.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_randomeffects.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/introduction_randomeffects.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/practical_logisticmixedmodel.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/practical_logisticmixedmodel.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/practical_logisticmixedmodel.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_differencepredictemmeans.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_differencepredictemmeans.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_differencepredictemmeans.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_stata.R
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_stata.Rmd
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/doc/technical_stata.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/figures/README-example-1.png
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/figures/README-example-2.png
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/figures/README-example-3.png
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/figures/README-example-4.png
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/figures/logo.png
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/ggeffects.rdb
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/ggeffects.rdx
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/ggeffects/html/R.css
/usr/share/doc/r-cran-ggeffects/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-ggeffects/copyright