Списък на файловете в пакета r-cran-downloader в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/downloader/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/downloader/INDEX
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/downloader/NEWS
/usr/lib/R/site-library/downloader/R/downloader
/usr/lib/R/site-library/downloader/R/downloader.rdb
/usr/lib/R/site-library/downloader/R/downloader.rdx
/usr/lib/R/site-library/downloader/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/downloader/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/help/downloader.rdb
/usr/lib/R/site-library/downloader/help/downloader.rdx
/usr/lib/R/site-library/downloader/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/downloader/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/downloader/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/downloader/tests/test-download.r
/usr/lib/R/site-library/downloader/tests/test-sha.r
/usr/share/doc/r-cran-downloader/README.test
/usr/share/doc/r-cran-downloader/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-downloader/changelog.gz
/usr/share/doc/r-cran-downloader/copyright
/usr/share/doc/r-cran-downloader/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-downloader/tests/test-all.R