Списък на файловете в пакета r-cran-dbi в sid, архитектура all

/usr/lib/R/site-library/DBI/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/DBI/INDEX
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/DBI/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/DBI/R/DBI
/usr/lib/R/site-library/DBI/R/DBI.rdb
/usr/lib/R/site-library/DBI/R/DBI.rdx
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/DBI-1.Rmd
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/DBI-1.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/DBI-proposal.Rmd
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/DBI-proposal.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/backend.R
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/backend.Rmd
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/backend.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/spec.R
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/spec.Rmd
/usr/lib/R/site-library/DBI/doc/spec.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/DBI/help/DBI.rdb
/usr/lib/R/site-library/DBI/help/DBI.rdx
/usr/lib/R/site-library/DBI/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/DBI/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/DBI/html/R.css
/usr/share/doc/r-cran-dbi/README.Debian
/usr/share/doc/r-cran-dbi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-dbi/copyright