Списък на файловете в пакета pythoncad в sid, архитектура all

/usr/bin/pythoncad
/usr/share/applications/pythoncad.desktop
/usr/share/doc-base/pythoncad
/usr/share/doc/pythoncad/README
/usr/share/doc/pythoncad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pythoncad/changelog.gz
/usr/share/doc/pythoncad/commands.html
/usr/share/doc/pythoncad/copyright
/usr/share/doc/pythoncad/usage.html
/usr/share/man/man1/pythoncad.1.gz
/usr/share/menu/pythoncad
/usr/share/pixmaps/gtkpycad.xpm
/usr/share/python/runtime.d/pythoncad.rtupdate
/usr/share/pythoncad/PythonCAD-DS1_R37.egg-info
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/__init__.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/acline.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/arc.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/baseobject.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/bindump.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/ccircle.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/circle.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/cline.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/color.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/conobject.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/delete.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dimension.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dimtrees.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dwg12.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dwg1314.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dwg15.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dwgbase.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dwgutil.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/dxf.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/ellipse.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/entity.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/extFormat.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/fileio.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/globals.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/graphicobject.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/hatch.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/hcline.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/image.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/imageio.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/intersections.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/keywords.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/layer.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/leader.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/linetype.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/logger.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/maptree.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/message.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/mirror.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/move.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/nurbs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/options.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/plotfile.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/point.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/polyline.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/preferences.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/printing.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/prompt.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/pyGeoLib.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/quadtree.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/rotate.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/segjoint.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/segment.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/selections.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/snap.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/split.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/style.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/tangent.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/text.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/tolerance.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/tools.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/transfer.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/tree.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/units.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/util.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Generic/vcline.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/AppController.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CADView.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaConobjs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaDimensions.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaEntities.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaModify.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaPrompt.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/CocoaText.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/Globals.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/ImageDocument.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/ImageWindowController.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/LayerView.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Cocoa/__init__.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/__init__.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkDialog.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkactions.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkconobjs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkdimension.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkdimprefs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkedit.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkentities.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkimage.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkinit.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkmenus.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkmirror.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkmodify.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkprefs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkprinting.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkshell.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtkstyleprefs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtktext.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/Gtk/gtktextprefs.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/Interface/__init__.py
/usr/share/pythoncad/PythonCAD/__init__.py
/usr/share/pythoncad/gtkpycad.py