Списък на файловете в пакета ora2pg в sid, архитектура all

/etc/ora2pg/ora2pg.conf
/usr/bin/ora2pg
/usr/bin/ora2pg_scanner
/usr/share/doc/ora2pg/README.gz
/usr/share/doc/ora2pg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ora2pg/changelog.gz
/usr/share/doc/ora2pg/copyright
/usr/share/man/man3/ora2pg.3pm.gz
/usr/share/perl5/Ora2Pg.pm
/usr/share/perl5/Ora2Pg/GEOM.pm
/usr/share/perl5/Ora2Pg/MySQL.pm
/usr/share/perl5/Ora2Pg/PLSQL.pm