Списък на файловете в пакета notmuch-vim в sid, архитектура all

/usr/share/doc/notmuch-vim/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/notmuch-vim/README
/usr/share/doc/notmuch-vim/README.Debian
/usr/share/doc/notmuch-vim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/notmuch-vim/copyright
/usr/share/vim/addons/doc/notmuch.txt
/usr/share/vim/addons/plugin/notmuch.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/notmuch-compose.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/notmuch-folders.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/notmuch-git-diff.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/notmuch-search.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/notmuch-show.vim
/usr/share/vim/registry/notmuch.yaml