Списък на файловете в пакета multistrap в sid, архитектура all

/usr/sbin/multistrap
/usr/share/bash-completion/completions/multistrap
/usr/share/doc/multistrap/changelog.gz
/usr/share/doc/multistrap/copyright
/usr/share/doc/multistrap/examples/config.sh
/usr/share/doc/multistrap/examples/device_table.txt.gz
/usr/share/doc/multistrap/examples/full.conf
/usr/share/doc/multistrap/examples/multiarch.conf
/usr/share/doc/multistrap/examples/multistrap-example.conf
/usr/share/doc/multistrap/examples/setup.sh
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/multistrap.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/multistrap.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/multistrap.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/multistrap.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/multistrap.mo
/usr/share/man/da/man1/device-table.pl.1.gz
/usr/share/man/da/man1/multistrap.1.gz
/usr/share/man/de/man1/device-table.pl.1.gz
/usr/share/man/de/man1/multistrap.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/device-table.pl.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/multistrap.1.gz
/usr/share/man/man1/device-table.pl.1.gz
/usr/share/man/man1/multistrap.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/device-table.pl.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/multistrap.1.gz
/usr/share/multistrap/check-deps.sh
/usr/share/multistrap/chroot.conf
/usr/share/multistrap/chroot.sh
/usr/share/multistrap/device-table.pl
/usr/share/multistrap/jessie.conf
/usr/share/multistrap/sid.conf
/usr/share/multistrap/squeeze.conf
/usr/share/multistrap/stretch.conf
/usr/share/multistrap/trusty-ports.conf
/usr/share/multistrap/trusty.conf
/usr/share/multistrap/update-rc.d
/usr/share/multistrap/wheezy.conf