Списък на файловете в пакета mrrescue в sid, архитектура all

/usr/games/mrrescue
/usr/share/applications/mrrescue.desktop
/usr/share/doc/mrrescue/README.md
/usr/share/doc/mrrescue/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mrrescue/copyright
/usr/share/games/mrrescue/mrrescue.love
/usr/share/lintian/overrides/mrrescue
/usr/share/man/man6/mrrescue.6.gz