Списък на файловете в пакета moblin-sound-theme в sid, архитектура all

/usr/share/doc/moblin-sound-theme/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/moblin-sound-theme/copyright
/usr/share/sounds/moblin/index.theme
/usr/share/sounds/moblin/stereo/alarm-clock-elapsed.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/audio-test-signal.ogg
/usr/share/sounds/moblin/stereo/audio-volume-change.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/battery-caution.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/battery-low.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/bell-terminal.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/bell-window-system.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/camera-shutter.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/count-down.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/desktop-login.ogg
/usr/share/sounds/moblin/stereo/device-added.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/device-removed.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/dialog-error.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/dialog-question.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/dialog-warning.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/double-very-low.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/drag-fail.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/item-deleted.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/message-new-email.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/message-new-instant.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/phone-failure.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/phone-hangup.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/phone-incoming-call.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/phone-outgoing-busy.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/power-unplug-battery-low.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/power-unplug.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/screen-capture.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/single-very-low.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/suspend-error.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/suspend-resume.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/suspend-start.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/trash-empty.wav
/usr/share/sounds/moblin/stereo/window-attention-inactive.wav