Списък на файловете в пакета mlbstreamer в sid, архитектура all

/usr/bin/mlbplay
/usr/bin/mlbstreamer
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer-0.0.11.dev0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer-0.0.11.dev0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer-0.0.11.dev0.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer-0.0.11.dev0.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer-0.0.11.dev0.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/__main__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/config.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/exceptions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/play.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/session.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/state.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/mlbstreamer/widgets.py
/usr/share/doc/mlbstreamer/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mlbstreamer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlbstreamer/config.yaml.sample
/usr/share/doc/mlbstreamer/copyright