Списък на файловете в пакета menulibre в sid, архитектура all

/usr/bin/menulibre
/usr/bin/menulibre-menu-validate
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre-2.2.0.egg-info
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/Dialogs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenuEditor.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreApplication.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreHistory.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreIconSelection.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreLog.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreStackSwitcher.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreTreeview.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/MenulibreXdg.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/XmlMenuElementTree.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre/util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre_lib/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre_lib/helpers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/menulibre_lib/menulibreconfig.py
/usr/share/applications/menulibre.desktop
/usr/share/doc/menulibre/NEWS.gz
/usr/share/doc/menulibre/README
/usr/share/doc/menulibre/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/menulibre/changelog.gz
/usr/share/doc/menulibre/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/menulibre.svg
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/menulibre.svg
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/menulibre.svg
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/menulibre.svg
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/menulibre.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/menulibre.svg
/usr/share/lintian/overrides/menulibre
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/en_AU/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/fy/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/pt_PT/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/si/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/menulibre.mo
/usr/share/man/man1/menulibre-menu-validate.1.gz
/usr/share/man/man1/menulibre.1.gz
/usr/share/menulibre/ui/MenulibreWindow.ui
/usr/share/pixmaps/menulibre.png