Списък на файловете в пакета libxml-generator-perl в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libxml-generator-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxml-generator-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libxml-generator-perl/copyright
/usr/share/man/man3/XML::Generator.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XML::Generator::DOM.3pm.gz
/usr/share/perl5/XML/Generator.pm
/usr/share/perl5/XML/Generator/DOM.pm