Списък на файловете в пакета libxml-commons-resolver1.1-java в sid, архитектура all

/etc/xml/resolver/CatalogManager.properties
/usr/share/doc/libxml-commons-resolver1.1-java/README.Debian
/usr/share/doc/libxml-commons-resolver1.1-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxml-commons-resolver1.1-java/copyright
/usr/share/java/xml-resolver-1.2.jar
/usr/share/java/xml-resolver.jar
/usr/share/maven-repo/xml-resolver/xml-resolver/1.2/xml-resolver-1.2.jar
/usr/share/maven-repo/xml-resolver/xml-resolver/1.2/xml-resolver-1.2.pom
/usr/share/maven-repo/xml-resolver/xml-resolver/debian/xml-resolver-debian.jar
/usr/share/maven-repo/xml-resolver/xml-resolver/debian/xml-resolver-debian.pom