Списък на файловете в пакета libtime-duration-perl в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libtime-duration-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtime-duration-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtime-duration-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Time::Duration.3pm.gz
/usr/share/perl5/Time/Duration.pm