Списък на файловете в пакета libtest-file-contents-perl в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libtest-file-contents-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtest-file-contents-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libtest-file-contents-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Test::File::Contents.3pm.gz
/usr/share/perl5/Test/File/Contents.pm