Списък на файловете в пакета libtagsoup-java в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libtagsoup-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtagsoup-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libtagsoup-java/copyright
/usr/share/java/tagsoup-1.2.1.jar
/usr/share/java/tagsoup.jar
/usr/share/man/man1/tagsoup.1.gz
/usr/share/maven-repo/org/ccil/cowan/tagsoup/tagsoup/1.2.1/tagsoup-1.2.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/ccil/cowan/tagsoup/tagsoup/1.2.1/tagsoup-1.2.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/ccil/cowan/tagsoup/tagsoup/debian/tagsoup-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/ccil/cowan/tagsoup/tagsoup/debian/tagsoup-debian.pom