Списък на файловете в пакета libnpgsql-cil-dev в sid, архитектура all

/usr/lib/pkgconfig/npgsql.pc
/usr/share/doc/libnpgsql-cil-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnpgsql-cil-dev/copyright