Списък на файловете в пакета libjs-pie-doc в sid, архитектура all

/usr/share/doc-base/libjs-pie-doc
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/copyright
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/about.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/build.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/getting-started.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/known-issues.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/pie-js.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/product-comparison.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/q-and-a.html
/usr/share/doc/libjs-pie-doc/documentation/supported-css3-features.html
/usr/share/lintian/overrides/libjs-pie-doc