Списък на файловете в пакета libjs-modernizr в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libjs-modernizr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-modernizr/copyright
/usr/share/doc/libjs-modernizr/readme.md
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects.min.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/a-download.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/audio-audiodata-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/audio-webaudio-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/battery-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/battery-level.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/blob-constructor.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/canvas-todataurl-type.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/contenteditable.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/contentsecuritypolicy.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/contextmenu.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/cookies.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/cors.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-backgroundposition-shorthand.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-backgroundposition-xy.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-backgroundrepeat.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-backgroundsizecover.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-boxsizing.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-calc.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-cubicbezierrange.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-displayrunin.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-displaytable.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-filters.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-hyphens.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-lastchild.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-mask.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-mediaqueries.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-objectfit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-overflow-scrolling.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-pointerevents.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-positionsticky.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-regions.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-remunit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-resize.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-scrollbars.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-subpixelfont.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-supports.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-userselect.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-vhunit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-vmaxunit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-vminunit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/css-vwunit.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/custom-protocol-handler.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dart.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dataview-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dom-classlist.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dom-createElement-attrs.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dom-dataset.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/dom-microdata.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-datalist.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-details.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-output.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-progress-meter.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-ruby.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-time.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/elem-track.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/emoji.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/es5-strictmode.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/event-deviceorientation-motion.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/exif-orientation.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/file-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/file-filesystem.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-fileinput.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-formattribute.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-inputnumber-l10n.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-placeholder.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-speechinput.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/forms-validation.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/fullscreen-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/gamepad.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/getusermedia.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/ie8compat.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/iframe-sandbox.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/iframe-seamless.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/iframe-srcdoc.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/img-apng.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/img-webp.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/json.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/lists-reversed.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/mathml.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/network-connection.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/network-eventsource.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/network-xhr2.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/notification.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/performance.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/pointerlock-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/quota-management-api.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/requestanimationframe.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/script-async.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/script-defer.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/style-scoped.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/svg-filters.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/unicode.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/url-data-uri.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/userdata.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/vibration.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/web-intents.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/webgl-extensions.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/websockets-binary.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/window-framed.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/workers-blobworkers.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/workers-dataworkers.js
/usr/share/javascript/modernizr/feature-detects/workers-sharedworkers.js
/usr/share/javascript/modernizr/modernizr.js
/usr/share/javascript/modernizr/modernizr.min.js