Списък на файловете в пакета libghc-recaptcha-doc в sid, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/recaptcha-0.1.0.4/recaptcha.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/libghc-recaptcha-doc.txt
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/Network-Captcha-ReCaptcha.html
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/haddock-bundle.min.js
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/hslogo-16.png
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/meta.json
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/minus.gif
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/ocean.css
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/plus.gif
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/quick-jump.css
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/recaptcha.txt
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/src/Network.Captcha.ReCaptcha.html
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/src/highlight.js
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/src/style.css
/usr/share/doc/libghc-recaptcha-doc/html/synopsis.png