Списък на файловете в пакета libclass-unload-perl в sid, архитектура all

/usr/share/doc/libclass-unload-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclass-unload-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libclass-unload-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Class::Unload.3pm.gz
/usr/share/perl5/Class/Unload.pm