Списък на файловете в пакета leap-archive-keyring в sid, архитектура all

/etc/apt/trusted.gpg.d/leap-archive.gpg
/etc/apt/trusted.gpg.d/leap-experimental-archive.gpg
/usr/share/doc/leap-archive-keyring/changelog.gz
/usr/share/doc/leap-archive-keyring/copyright
/usr/share/keyrings/leap-archive.gpg
/usr/share/keyrings/leap-experimental-archive.gpg